توضیحات کامل :

پاورپوینت تحلیل سالن ورزشی Abilities centre کانادا

 

فهرست مطالب

این فایل شامل بخش های زیر است

موقعیت بنا

گروه طراحی

ریز فضاها

پلان 

مقطع

نما

و....