توضیحات کامل :

پاورپوینت برنامه فیزیکی و معماری بخش تشخیص طبی ، در حجم 39 اسلاید قابل ویرایش ، همراه با یک هدیه ویژه.

 

در این فایل برنامه فیزیکی و ریزفضاهای معماری بخش تشخیص طبی بیمارستان بطور کامل مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته شده است.

 

فهرست مطالب:
بخش های تشخیص طبی
عرصه های آزمایشگاه و ریزفضاها
سيركولاسيون حركت بیمار در بيمارستان
عرصه های رادیولوژی و ریزفضاها
دیاگرام قرارگیری فضاها در بخش تشخیص طبی
سیرکولاسیون حرکت بیمار در عرصه پذیرش
سیرکولاسیون حرکت بیمار درعرصه آزمایشگاه
سیرکولاسیون حرکت پرسنل در عرصه آزمایشگاه
عملکردهای بخش آزمایشگاه
ارتباطات عملی آزمایشگاهی
نمودار ارتباط دسترسی فیزیکی در یک آزمایشگاه مستقل
سیرکولاسیون حرکت بیمار در عرصه رادیوگرافی
پلان رادیولوژی
نمودار ارتباط دیترسی فیزیکی در یک رادیوگرافی مستقل
وسایل و تجهیزات رادیولوژی
نمودار دسترسی فیزیکی در مرکز تشخیص طبی
نمودار خدمات گیری فضاها
نمودار ارتباط بصری
ضوابط معماری برای بخش های پذیرش ، انتظار ، آزمایشگاه و رادیولوژی
راهکارهایی در جهت طراحی آزمایشگاه


این فایل با فرمت پاورپوینت در 39 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

 

هدیه محصول:
فایل WORD معماری بیمارستان(16 صفحه)